تلویزیون سایز 20 تا 32 اینچ 

( 10 محصول وجود دارد )